Over Frits

Het werk van Frietman wordt gerekend tot het Haags Neo Symbolisme. Het is figuratief maar deformaties en vervreemdingen spelen een voorname rol. Sommige beschouwers ervaren de voorstellingen als verontrustend of zelfs bedreigend. Er is ook een afsplitsing, waarbij humor en ironie de toon aangeven. Frietman rekent zichzelf tot die afsplitsing en hij hoopt met zijn werk enige verwarring of een genietende glimlach teweeg te brengen.

Frietman’s work is considered to be “The Hague Neo Symbolism”. It is figurative, but deformation and alienation play an important role in his work. Some viewers experience these images as disquieting or even threatening. There is also a movement in which humour and irony are prominent. Frietman considers himself part of this movement and he hopes to bring about some confusion or a smile of pleasure.